การบริหารจัดการ account

ประวัติ TKP

ถั่วเน่าแข็บบ้านป่าตาล

 

ถั่วเน่าเป็นอาหารพื้นเมืองที่พัฒนามาจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาหลายรุ่น เป็นอาหารพื้นบ้านอยู่คู่กับคนล้านนามาเป็นเวลานาน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่   ...อ่านเพิ่มเติม


No comments:

Post a Comment