TKP HEADLINE

กระเป๋าผ้าแฮนด์เมด : อาชีพ

กระเป๋าผ้าแฮนด์เมด


กระเป๋าผ้าแฮนด์เมด

     เป็นการรวมกลุ่มอาชีพของกลุ่มสตรีแม่บ้านป่าคา หมู่ที่ 1 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนที่ว่างจากงานฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลผลิตทางการเกษตรจึงได้รวมกลุ่มกันในการประกอบอาชีพเสริมโดยการนำเศษผ้ามาเย็บปักทักร้อยเป็นกระเป๋าผ้าแฮนด์เมดเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวชุมชน ...อ่านเพิ่มเติมShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำพูน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand