TKP HEADLINE

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ

   ในตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อฝึกอาชีพที่สามารถมีรายได้ รายได้เสริม นั่นก็คือ การทำผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ  เป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้คนในครอบครัว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถหาวัสดุได้จากท้องถิ่น อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำพูน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand