TKP HEADLINE

ประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากยางรถยนต์

 


วิธีทำเริ่มจากนำยางรถยนต์เก่า ใช้มีดคัดเตอร์กรีดแกะลวดลายรอบขอบยาง แล้วกลับด้านใหม่ เอาด้านในออกมาด้านนอก นำชิ้นยางที่แกะลวดยางมาประกอบติดกัน และพ่นสี เขียนลวดลายต่างๆเพิ่มมูลค่าของกระถาง ซึ่งราคาอยู่ตั้งแต่ชิ้นละ 80–250 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายรูปแบบของชิ้นงาน ในแต่ละวัน ถ้ารวมกลุ่มกันตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป จะสามารถผลิตกระถางยางรถยนต์ได้วันละ 50 ชิ้นต่อวันกระถางยางรถยนต์ที่เสร็จสมบูรณ์ ก็จะนำวางขายในชุมชน เพื่อนำไปปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว ประดับหน้าร้านบ้านเรือน และยังมีหน่วยงานต่างๆมารับซื้อถึงที่ นำไปปลูกต้นไม้ จัดวางประดับตามสถานที่อาคาร สำนักงานให้ดูสวยงาม รายละเอียดเพิ่มเติม... เอกสารประกอบ ผู้บันทึกข้อมูล นางสาวกานต์ชนก แก้วทิพย์ 098-7869514

ผ้าทอกะเหรี่ยงโบราณ ห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 
กลุ่มห่มฝ้ายลายปกาเกอะญอ ชุมชนพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว

กลุ่มผ้าทอลายกะเหรี่ยงโบราณเกิดขึ้นจากความต้องการให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และเป็นการอนุรักษ์ลายผ้าโบราณให้คงอยู่ โดยในปี 2530 ศูนย์พัมนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดลำพูน ได้ริเริ่มโครงการทอผ้ากี่เอวของชวนเผ่าปกาเกอะญอในชุมชนพระบาทห้วยต้ม ก่อนที่ปีถัดมา มูลนิธิโครงการหลวงจะเข้ามาส่งเสริมอีกแรง โดยร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือจัดตั้งโครงการส่งเสริมการปั่นด้ายลินิน แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากวัสดุที่ใช้อยู่นอกพื้นที่ รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภูมิปัญญาด้านผ้าทอยกดอก

ภูมิปัญญาผ้าทอยกดอก โดยป้าด้วง นั้น เป็นสินค้าที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก โดยที่ผ้าแต่ละผืน ป้าดวงจะคิดค้นลวดลายขึ้นมาเอง อาศัยจากสิ่งที่เห็นรอบๆตัว เช่น ดอกมะลิ ดอกกล้วยไม้ ดอกดิน ดอกบัว ลายแมงมุม หรือดอกลำไยซึ่งเป็นผลไม้ประจำจังหวัดลำพูน ป้าดวงจะทำการแกะลวดลายเหล่านั้นก่อนลงมือทอผ้าเสมอ หรือหากลูกค้าต้องการลวดลายแบบไหน สามารถให้ป้าด้วงออกแบบให้ได้ และป้าดวงจะสอนไปยังสมาชิกในกลุ่ม ให้สามารถถักทอลวดลายเหล่านั้นออกมาได้อย่างสวยงาม ...รายละเอียดเพิ่มเติม

ภูมิปัญญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เดิมทีได้คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นของจังหวัดลำพูน และมีแนวคิดในการสานต่อเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน โดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติให้เป็นรูปธรรม จากนั้น ผู้ใหญ่สมคิด ธีระสิงห์ จึงได้ร่วมปรึกษาหารือกับชาวบ้านในการทำให้เงินจากกองทุนมีความยั่งยืนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ ในพื้นที่บ้านกลางได้มีโรงเรียนร้างแห่งหนึ่ง ที่ไม่ถูกใช้งานเป็นเวลานานมีพื้นที่กว้างขวาง จึงได้ลงความเห็นว่าจะพัฒนาโรงเรียนร้างแห่งนั้นเป็นแปลงปลูกผักของชาวบ้าน โดยที่ชาวบ้านทุกหลังคาเรีอนในหมู่บ้านจะได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน ปลูกผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ ไว้กินเอง ไว้ขาย ...รายละเอียดเพิ่มเติม

ภูมิปัญญาด้านอาสาพัฒนาชุมชน
ป้าบัวแก้ว ศรีวิจี๋ ได้ปฏิบัติตนเป็นจิตอาสาตั้งแต่ปี 2523 โดยได้อุทิศตนช่วยเหลือสังคม ชุมชน ร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อำเภอลี้ เทศบาล อบต. กศน. และพัฒนาชุมชน ในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างและพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับรางวัลอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับประเทศ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆมากมาย ป้าบัวแก้วยังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านการทำงานให้แก่ชุมชน เรียกได้ว่าไม่มีใครในชุมชนที่ไม่รู้จักป้าแก้ว ไม่เคยเกี่ยงงานไม่ว่าจะเป็นหนักขนาดไหน พร้อมที่จะเสียสละเวลาของตนเองเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ ...รายละเอียดเพิ่มเติม

ภูมิปัญญาด้านเกษตรอินทรีย์
สมัยก่อนนายประเทือง ธิบดี ประกอบอาชีพรับจ้างอยู่ในกรงเทพมหานคร ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้การทำงานหมดลู่ทางในการประกอบอาชีพ จึงหันมาทำการเกษตรในที่ดินของตนเองในบ้านเกิด เริ่มจากการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองก่อน ซึ่งผักทั้งหมดเป็นผักปลอดสารพิษ ที่ไม่ใช้สารเคมีในการบำรุงรักษา หลังจากนั้นจึงขยายพื้นที่รอบบ้านให้กลายเป็นแปลงผักสวนครัว หลากหลายชนิด และทำสวนลำไยที่ใช้เกษตรอินทรีย์ในการดำเนินงานทั้งหมด ...รายละเอียดเพิ่มเติม

เตียนปูจาบ้านหนองสะลีก

 

ประวัติความเป็นมา
เทียนบูชา หรือ เตียนปูจา ถือเป็นประเพณี และคติความเชื่อของคนล้านนา   ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อกันว่า การบูชาเทียนเช่นนี้ จะทำให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นกับชีวิตของตนเอง
...อ่านเพิ่มเติม

เส้นขนมจีนข้าวหมักบ้านหนองดู่

 
ความเป็นมาของภูมิปัญญา
ชื่อเรียกขนมจีน ภาคเหนือ เรียกว่า ขนมเส้น, ภาคอีสาน เรียกว่า ข้าวปุ้น, ภาคกลางและภาคใต้ เรียกว่า ขนมจีน ขนมจีนเป็นอาหารของคนมอญหรือรามัญ คนมอญเรียกขนมจีนว่า “คนอมจิน” คนอม หมายความว่าจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน   ...อ่านเพิ่มเติม

ถั่วเน่าแข็บบ้านป่าตาล

 

ถั่วเน่าเป็นอาหารพื้นเมืองที่พัฒนามาจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาหลายรุ่น เป็นอาหารพื้นบ้านอยู่คู่กับคนล้านนามาเป็นเวลานาน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่   ...อ่านเพิ่มเติม


แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก

 

ผ้าฝ้ายทอมือคุณภาพจากแหล่งผลิตโดยตรงที่ไม่เพียงเป็นแหล่งทอผ้าฝ้ายที่สำคัญของลำพูนเท่านั้น หากยังเป็นแหล่งผลิตชิ้นงานส่งจำหน่ายในเมืองท่องเที่ยวในภาคเหนืออย่างเชียงใหม่อีกด้วย ที่นี่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ   ...อ่านเพิ่มเติม


วัดหนองเงือก

 
แหล่งเรียนรู้ : วัดหนองเงือก
ประวัติความเป็นมา : วัดหนองเงือก เป็นวัดสำคัญเก่าแก่วัดหนึ่ง มีประวัติความเป็นมายาวนาน ที่วัดแห่งนี้ยังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุอันทรงคุณค่ามหาศาล นอกจากนั้นวัดหนองเงือก   ...อ่านเพิ่มเติม


ชุดผ้าสำลีบ้านท่าต้นงิ้วกระบวนการผลิต
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มีหลายขนาด หลากหลายแบบ
2. สร้างแบบ (แพทเทิร์น) ตามผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบ
3. นำผ้าที่ต้องการตัดมาปูบนโต๊ะสำหรับตัดผ้า พับผ้ากลับไปกลับมาตามความต้องการ ดึงผ้าให้ตึง
4. นำแพทเทิร์นที่เตรียมไว้มาเป็นแบบในการตัดผ้า วาดแบบลงไปบนผ้า
5. ตัดผ้าตามแบบ โดยใช้เครื่องตัดผ้า
6. นำผ้าที่ผ่านการตัดเรียบร้อยแล้วนำมาเย็บตามแบบ
7. นำผ้าที่เย็บสำเร็จแล้วพับเป็นชุดๆ และแพ็คลงถุง เพื่อรอการจำหน่ายต่อไป

ประเพณีแข่งเรือยาว

 
 

ประเพณีการแข่งเรือยาวในตำบลปากบ่องจะเริ่มแข่งขันกันหลังเทศการออกพรรษาของทุกๆปี และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดย นายอำเภอป่าซาง จุดแข่งเรือยาวตั้งอยู่ ณ ท่าน้ำแม่ปิง หมู่ที่ 5 ตำบลปากบ่อง โดยมีผู้เข้าแข่งขันอย่างล้นหลาม รวมถึงตำบลและจังหวัดใกล้งเคียงที่ส่งฝีพายของตำบล หมู่บ้านและจังหวัดเข้าร่วม   ...อ่านเพิ่มเติม

ภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการสานใบมะพร้าวและไม้ไผ่


นายชัยพร  วรรณเรือน อยู่บ้านเลขที่ 402/1 หมู่ที่ 5 ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
เป็นปราษญ์หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน ประเภท ศิลปะด้านการสาน เช่น.สานปลาตะเพียนด้วยใบมะพร้าว สานกุ้ง สานกบและมีความสามารถในการใช้ไม้ไผ่มาสานเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  ...อ่านเพิ่มเติม


วัดอินทขิล/ประเพณีใส่ขันดอกประวัติวัดอินทขีล สร้างเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๓๗  โดยปฐมมูลศรัทธา พระเป็นเจ้าธัมมลังก๋ามหาอุปราชหอหน้า (บุญมา) ผู้ที่มีจิตศรัทธาอันแรงกล้า เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ได้สร้างวัดอินทขิลถวายไว้ในบวรพุทธศาสนา เป็นปูชนียสถาน เป็นที่ทำบุญทำทาน รักษาศีล เป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะบูชา แก่สมณะพราหมณ์ เทวดา และสาธุชนทั้งหลายทั่วไป วัดอินทขีล ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕๘ บ้านป่าซาง ถนนสายลำพูน-ลี้ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒๓ ตารางวา ...อ่านเพิ่มเติม


ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำพูน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand