TKP HEADLINE

การทำพรมเช็ดเท้าของ กลุ่มแม่บ้านสันดอนฮอม : อาชีพ

 การทำพรมเช็ดเท้าของ กลุ่มแม่บ้านสันดอนฮอม        ประวัติข้อมูลของผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านสันดอนฮอม โดยการนำของประธานกลุ่มแม่บ้านสันดอนฮอม คือ นางทองพันธ์ อินมณี ทำการชักชวนให้สมาชิกในกลุ่มรวมกันทำพรมเช็ดเท้าเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกในกลุ่มโดยการใช้เวลาจากงานประจำมาทำพรมเซ็ดเท้า

        ที่อยู่ ที่ตั้ง (พิกัด) ของผู้ประกอบการ : บ้านของนางทองพันธ์ อินมณี อยู่บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0622560959 และ ที่ทำการของกลุ่ม แม่บ้าน คือ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันดอนฮอม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  ...อ่านเพิ่มเติม


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำพูน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand