TKP HEADLINE

ภูมิปัญญาด้านผ้าทอยกดอก

ภูมิปัญญาผ้าทอยกดอก โดยป้าด้วง นั้น เป็นสินค้าที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก โดยที่ผ้าแต่ละผืน ป้าดวงจะคิดค้นลวดลายขึ้นมาเอง อาศัยจากสิ่งที่เห็นรอบๆตัว เช่น ดอกมะลิ ดอกกล้วยไม้ ดอกดิน ดอกบัว ลายแมงมุม หรือดอกลำไยซึ่งเป็นผลไม้ประจำจังหวัดลำพูน ป้าดวงจะทำการแกะลวดลายเหล่านั้นก่อนลงมือทอผ้าเสมอ หรือหากลูกค้าต้องการลวดลายแบบไหน สามารถให้ป้าด้วงออกแบบให้ได้ และป้าดวงจะสอนไปยังสมาชิกในกลุ่ม ให้สามารถถักทอลวดลายเหล่านั้นออกมาได้อย่างสวยงาม ...รายละเอียดเพิ่มเติม

ภูมิปัญญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เดิมทีได้คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นของจังหวัดลำพูน และมีแนวคิดในการสานต่อเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน โดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติให้เป็นรูปธรรม จากนั้น ผู้ใหญ่สมคิด ธีระสิงห์ จึงได้ร่วมปรึกษาหารือกับชาวบ้านในการทำให้เงินจากกองทุนมีความยั่งยืนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ ในพื้นที่บ้านกลางได้มีโรงเรียนร้างแห่งหนึ่ง ที่ไม่ถูกใช้งานเป็นเวลานานมีพื้นที่กว้างขวาง จึงได้ลงความเห็นว่าจะพัฒนาโรงเรียนร้างแห่งนั้นเป็นแปลงปลูกผักของชาวบ้าน โดยที่ชาวบ้านทุกหลังคาเรีอนในหมู่บ้านจะได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน ปลูกผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ ไว้กินเอง ไว้ขาย ...รายละเอียดเพิ่มเติม

ป้าแก้ว ศรีวิจี๋ จิตอาสาที่ชีวิตนี้อุทิศตนเพื่อสังคม

ป้าแก้ว ศรีวิจี๋ จิตอาสาที่ชีวิตนี้อุทิศตนเพื่อสังคม
ป้าบัวแก้ว ศรีวิจี๋ ได้ปฏิบัติตนเป็นจิตอาสาตั้งแต่ปี 2523 โดยได้อุทิศตนช่วยเหลือสังคม ชุมชน ร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อำเภอลี้ เทศบาล อบต. กศน. และพัฒนาชุมชน ในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างและพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับรางวัลอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับประเทศ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆมากมาย ป้าบัวแก้วยังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านการทำงานให้แก่ชุมชน เรียกได้ว่าไม่มีใครในชุมชนที่ไม่รู้จักป้าแก้ว ไม่เคยเกี่ยงงานไม่ว่าจะเป็นหนักขนาดไหน พร้อมที่จะเสียสละเวลาของตนเองเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ ...รายละเอียดเพิ่มเติม

ภูมิปัญญาด้านเกษตรอินทรีย์
สมัยก่อนนายประเทือง ธิบดี ประกอบอาชีพรับจ้างอยู่ในกรงเทพมหานคร ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้การทำงานหมดลู่ทางในการประกอบอาชีพ จึงหันมาทำการเกษตรในที่ดินของตนเองในบ้านเกิด เริ่มจากการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองก่อน ซึ่งผักทั้งหมดเป็นผักปลอดสารพิษ ที่ไม่ใช้สารเคมีในการบำรุงรักษา หลังจากนั้นจึงขยายพื้นที่รอบบ้านให้กลายเป็นแปลงผักสวนครัว หลากหลายชนิด และทำสวนลำไยที่ใช้เกษตรอินทรีย์ในการดำเนินงานทั้งหมด ...รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำพูน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand