TKP HEADLINE

ผ้าย้อมดิน ถิ่นครูบา : ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ผ้าย้อมดิน ถิ่นครูบา

            ผ้าย้อมดิน ถิ่นครูบา เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลป่าไผ่ ซึ่งในสมัยโบราณ ได้มีการนำดินชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่าดินจาวปลวก นำมาย้อมผ้าเพื่อให้เกิดสีสันต์และนำมาตัดเย็บเพื่อสวมใส่ในโอกาสสำคัญต่างๆ จึงทำให้มีการทำผ้าย้อมดิน มาจนถึงปัจจุบัน และเกิดเป็นอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ตำบลป่าไผ่ ...อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำพูน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand