TKP HEADLINE

การทำเครื่องเงิน ชุมชนพระพุทธบาทห้วยต้ม : อาชีพ

 การทำเครื่องเงิน ชุมชนพระพุทธบาทห้วยต้ม            เครื่องเงินของชุมชนพระบาทห้วยต้มมีเอกลักษณ์ ลวดลาย ที่อ่อนช้อย งดงาม แสดงถึงความอ่อนช้อยของชนเผ่า ที่มองเห็นธรรมชาติอันงดงามแล้วนำมาทำเป็นเครื่องเงินเพื่อสวมใส่และสามารถสะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าปากะญอได้เป็นอย่างดี มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง จึงมีการพัฒนาลวดลายขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาลวดลายขึ้นใหม่จนได้รับการยอมรับจากตลาด ผู้ซื้อและนักท่องเที่ยว โดยจำหน่ายตามร้านค้าในชุมชน ศูนย์วิจัยหัตถกรรมบ้านห้วยต้มและผลิตขายส่งตามรายการสั่งของลูกค้าจนได้รับรางวัล เป็นสินค้า OTOP ระดับ สามดาว ปัจจุบันได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ชุมชนพระบาทห้วยต้มยังเป็นแหล่งผลิตหัตถกรรมเครื่องเงินที่ทำด้วยมือที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำพูนอีกด้วย ...อ่านเพิ่มเติมShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำพูน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand