TKP HEADLINE

กลุ่มตีมีดสันนาฮี้
กลุ่มตีเหล็ก ตำบลหนองหนาม โดย นายเมฆ ยะบึง
ที่อยู่ หมู่ 4 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการตีมีดและการตีเหล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการตีมีดและการตีเหล็ก

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำพูน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand