TKP HEADLINE

ยาสมุนไพร ป.ล.ย.


 ในยุคปัจจุบันคือยุคของคุณบุญทวี กันทาแจ่ม ซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อเอกสีลา กันทาแจ่มในยุคนี้การดำเนินกิจการได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายอย่าง และนับได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญยิ่งเพื่อให้ปรับเข้าตามยุคตามสมัย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อสร้างศรัทธา ความน่าเชื่อถือและเกิดการยอมให้เหมือนกับรุ่นเก่าๆ ที่ผ่ามา  ...อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำพูน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand