TKP HEADLINE

ประเพณีปอยหลวง : วัฒนธรรม

 

ประเพณีปอยหลวง
ประเพณีปอยหลวง พื้นที่ตำบลแม่ลาน ลี้ ลำพูน

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีผู้จิตศรัทธากันเป็นอย่างมาก สำหรับการเรียนรู้ครั้งนี้จะนำสู่เรียนรู้ในเรื่องประเพณีปอยหลวง ในพื้นที่บ้านผาต้ายเหนือ ตำบลแม่ลานอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ปอยหลวงเป็นประเพณีพื้นเมืองดั้งเดิมของชาว ล้านนา ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการฉลอง สมโภชศาสนสถาน หรือสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ เช่น โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลา กำ แพง หรืออาคารเรียน เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นเวลา หลายวัน มีพุทธศาสนิกชนในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้าน ซึ่ง ทางวัดที่จะทำ บุญนั้นเป็นผู้มีฎีกาเชิญมาร่วมงานฉลอง ด้วยกัน ปอยหลวงนิยมจัดขึ้นในเดือน 5–8 เพราะเป็น ช่วงที่สิ้นฤดูเก็บเกี่ยวแล้วทำ ให้การจัดงานนั้นสามารถ ทำ ได้อย่างเต็มที่ ...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำพูน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand