TKP HEADLINE

ผ้าบาติกประวัติความเป็นมา
          ร้านอารีบาติกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยคุณนิรันดร์ เตอะสกุล หรือคุณกล้วย ซึ่งเป็นคนที่มีใจรักในงานด้านศิลปะทุกแขนง เช่นการฟ้อนรำการแต่งกายพื้นเมือง การประดิดประดอยโดย เฉพาะในเรื่องของการแต่งกายด้วยผ้าไทย และมีการศึกษารูปแบบของชุดพื้นเมืองของชาวยองในสมัยโบราณอย่างลึกซึ่ง จนเป็นที่แพร่หลายในจังหวัดลำพูน และได้รับฉายา “พญายอง” คุณนิรันดร์ เริ่มทำผ้าบาติกเป็นครั้งแรกและมีการถ่ายทอดความรู้สู่เครือญาติจนเกิดเป็นธุรกิจของครอบครัวสร้าง  ...อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำพูน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand