TKP HEADLINE

ผ้าทอตีนจก : อาชีพ

ผ้าทอตีนจกบ้านปวงชื่ออาชีพ ผ้าทอตีนจกบ้านปวง

รายละเอียดของผู้ประกอบอาชีพ นางบัวคำ แก้ววงค์ อยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านปวง

อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

สถานที่ตั้ง กศน.ตำบลบ้านปวง หมู่ 7 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

กระบวงการผลิต

เป็นผ้าทอพื้นเมืองของชาวหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นที่นิยมกันว่ามีความประณีต งดงาม ต้องใช้ความพยายาม และเวลาในการทออย่างมาก คำว่า ซิ่น หมายถึง ผ้าทอเป็นผ้าถุง ตีนจก หมายถึง ผ้าที่ทำเชิงเป็นลวดลายต่างๆ อย่างสวยงาม นำไปเย็บต่อกันกับซิ่น เรียกว่า ผ้าซิ่นตีนจก คำว่า จก ในที่นี้หมายถึงอาการที่ใช้ขนเม่น ชนิดที่แข็งแยกเส้นด้ายยืนของหูกสอดขึ้น หรือล้วงลงไปตามด้ายยืนที่แยกควักขึ้นลงตลอดความกว้างของด้ายยืน เพื่อจะได้มีลวดลายตามที่ต้องการ แล้วทอสลับกันไปตามที่ต้องการ  ...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำพูน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand