TKP HEADLINE

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก : แหล่งเรียนรู้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก ตั้งอยู่ที่ 28/2 หมู่ 8 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยมี นายไตรทศ ใจศรีธิ เป็นหัวหน้ากลุ่มฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวิชาการ การผลิต การแปรรูปทางด้านการเกษตร เน้นการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิตโดยดำเนินการ  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...อ่านระเอียดเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำพูน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand