TKP HEADLINE

ที่ว่าง สร้างอาหาร กศน.ตำบลศรีวิชัย : แหล่งเรียนรู้

 ที่ว่าง สร้างอาหาร กศน.ตำบลศรีวิชัย


            ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง   กศน.ตำบลศรีวิชัย มีพื้นที่ลักษณะ เป็นดินที่มีความกระด้าง พร้อมทั้งมีหินปนอยู่กับดิน ซึ่งไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก พืชผักต่างๆ ทางกศน.ตำบลศรีวิชัย จึงเริ่มพัฒนา ค้นคว้าหาวิธีต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลศรีวิชัย ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการต่างๆ เช่น การปรุงดิน โดยการนำดินที่มีความกระด้าง และเหนียว มาปรับสภาพให้คุณลักษณะที่เหมาะสมแก่การปลูกพืช ผักต่างๆ โดยการนำดินมาผสมกับ แกลบดิบ มูลวัว แกลบดำ ปอเทือง มาผสมรวมกันและปรุงดินทิ้งไว้เป็นเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งรดน้ำสม่ำเสมอ จนดินที่ปรุงมีธาตุอาหาร ที่เหมาะกับการปลูกพืช ผักสวนครัวต่างๆ  ...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำพูน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand